Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalne linijne brodawkujące znamię naskórkowe. Opis przypadku.

Autor:
Anna Stocka, Jan Fiedorowicz, Romuald Maleszka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
11
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
znamię, izotretinoina
Czytaj

Przedstawiono przypadek 31-letniego mężczyzny z zapalnym linijnym brodawkującym znamieniem naskórkowym (ILVEN). Pierwsze zmiany skórne wystąpiły u pacjen ta we wczesnym dzieciństwie, ok. 3 r.ż. Zmiany utrzymywały się z różnym nasileniem; początkowo jako linijne ogniska rumieniowo-złuszczające w obrębie kończyny górnej lewej. W okresie dojrzewania obserwowano nasilenie zmian skórnych z dodatkowym zajęciem kończyny dolnej lewej. Badanie histopatologiczne wraz z obrazem klinicznym potwierdziło rozpoznanie zapalnego linijnego brodawkującego znamienia naskórkowego. Ze względu na dodatkowo występujący u pacjenta zespół znamion atypowych zlokalizowany głównie na tułowiu odstąpiono od leczenia ogólnego fotochemoterapią. Zastosowano miejscową terapię retinoidami, uzyskując wyraźną poprawę.