Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Liszaj amyloidowy - opis przypadku.

Autor:
Anna Wójcik-Maciejewicz, Piotr Nockowski, Zdzisław Woźniak, Adam Reich
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
12
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
skrobiawica, świąd, skóra
Czytaj

Przedstawiono przypadek 30-letniego mężczyzny, który zgłosił się z powodu symetrycznych, zlewnych grudek koloru jasnobrązowego, zlokalizowanych pierwotnie na skórze barków i szerzących się na ramiona, plecy oraz klatkę piersiową. Zmiany pojawiały się stopniowo od 10 lat i towarzyszył im intensywny świąd skóry. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badania histologicznego, w którym stwierdzono złogi amyloidu w górnej części brodawek skóry, rozpoznano liszaj amyloidowy. W leczeniu zastosowano fotochemoterapię, miejscowe kortykosteroidy i doustne leki przeciwhistaminowe, uzyskując częściową poprawę.