Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problem alergii kontaktowej - zagrożenie dla lekarza i pacjenta podczas terapii ortodontycznej. Przegląd piśmiennictwa.

Autor:
Agnieszka Sieja, Paulina Trześniewska, Joanna Antoszewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
22
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
alergia, nikiel, lateks, akryl, ortodoncja
Czytaj

W obecnych czasach alergia to coraz bardziej istotny problem życia społecznego. Rozwijający się przemysł, postęp cywilizacji, zmiana trybu życia stają się przyczyną wzrastającej liczby nadwrażliwości wywoływanych przez alergeny pokarmowe, wziewne i kontaktowe. Problem ten staje się powszechny także wśród pracowników służby zdrowia - zwłaszcza stomatologów. Alergenami najczęściej odpowiedzialnymi za występowanie choroby zawodowej wśród lekarzy są środki odkażające, metale, związki wchodzące w skład gumy medycznej, tworzywa sztuczne, środki zapachowe. Na podstawie przeglądu literatury polskiej i zagranicznej starano się przybliżyć problem alergii w stomatologii, a zwłaszcza w ortodoncji. Materiał do badań stanowiły polskie i zagraniczne podręczniki oraz czasopisma medyczne poruszające tematkę alergii na nikiel, akrylany i lateks. Autorki przeszukały również bazę medyczną EBSCO i PUBMED, wpisując hasła: nickel in orthodontics, contact allergy in orthodontics, acrylate in orthodontics and dentistry, latex in orthodontic treatment and in dentistry. Przegląd literatury i internetowej bazy danych nie dowiódł jednoznacznie wpływu leczenia ortodontycznego na rozwój alergii na nikiel. Udokumentowane badnia donoszą zarówno o nasileniu wcześniej występujących objawów alergii, jak i o zmniejszeniu nadwrażliwości skóry u niektórych pacjentów, ze stwierdzonym w przeszłości kontaktem z pierwiastkiem niklu. Częste stosowanie materiałów lateksowych i akrylanów może przyczyniać się do powstania uczulenia na skórze rąk lekarzy i leczonych przez nich pacjentów. Z powodu coraz bardziej pow szechnego problemu alergii wśród pacjentów leczonych ortodontycznie szczegółowy wywiad dotyczący nadwrażliwości powinien stać się standardem postępowania klinicznego w gabinetach stomatologicznych i ortodontycznych. W razie stwierdzenia nadwrażliwości na materiały stosowane podczas leczenia należy zastąpić je nieuczulającymi zamiennikami. Zastosowanie więc aparatów bezniklowych oraz bezlateksowych wyciągów gumowych może pomóc rozwiązać ten problem. W pracy szczegółowo omówiono występowanie alergii na lateks, nikiel i akrylany. Poruszono problem nadwrażliwości zarówno wśród lekarzy, jak i leczonych przez nich pacjentów.