Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mesalazyna w chemoprewencji raka jelita grubego

Autor:
Michał Spychalski, Adam Dziki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
6
Strona początkowa:
483
Strona końcowa:
487
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
mesalazyna, chemoprewencja, rak jelita grubego
Czytaj

Rak jelita grubego (rjg) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Ryzyko rozwoju tego typu nowotworu podczas całego życia jest oceniane na 5-6% w populacji amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Według danych dotyczących zapadalności na nowotwory na świecie, rak jelita grubego jest na trzecim miejscu po raku płuc oraz piersi u kobiet i gruczołu krokowego u mężczyzn. Zapadalność jest porównywalna u obu płci, wykazujący znaczny wzrost po 50. r.ż. Pomimo wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wyniki leczenia nie są zadawalające. Odsetek przeżyć pięcioletnich w wiodących klinikach zajmujących się jego leczeniem rzadko przekracza 60%. Natomiast istotnie spada w ośrodkach o niższym stopniu referencyjności. Wydaje się zatem szczególnie ważne wyodrębnienie z populacji ogólnej grupy osób szczególnie zagrożonej występowaniem tego nowotworu. Zapadalność na rjg w grupie chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit jest istotnie wyższa niż w populacji ogólnej. Ścisła opieka specjalistyczna połączona z częstymi badaniami endoskopowymi pozwala na wykrycie rjg we wczesnej fazie, co pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki leczenia. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na możliwość ograniczenia ryzyka rozwoju rjg w tej grupie chorych dzięki stosowaniu pochodnych kwasu 5 aminosalicylowego (5-ASA). W poniższym artykule przedstawione zostały dane epidemiologiczne dotyczące zapadalności na rjg w populacji chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit, mechanizmy działania chemoprewencyjnego 5-ASA oraz epidemiologiczne dowody na skuteczność tej terapii w zmniejszeniu ryzyka powstawania nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.