Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wdrożenie i wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej polskiego systemu telekonsultacji angiograficznych TeleDICOM - analiza kwalifikacji operacyjnej 735 pacjentów

Autor:
Andrzej Gackowski, Łukasz Czekierda, Jacek Cała, Jerzy Sadowski, Michał Nowak, Tomasz Masternak, Mieczysław Pasowicz, Bogdan Kapelak, Jerzy Samitowski, Roman Pfitzner, Anton Chrustowicz, Roman Rogóż, Bogdan Januś, Mariusz Kędzierski, Jacek Dragan, Dariusz Dudek, Marek Ujda, Jacek Legutko, Janusz Szczupak, Wojciech Gutkowski, Wiesława Piwowarska, Krzysztof Zieliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
DICOM, telekonsultacja, telemedycyna, angiografia, pomostowanie aortalno-wieńcowe
Czytaj

Wprowadzenie: Cyfrowa archiwizacja badań medycznych oraz rozwój sieci teleinformatycznych umożliwia przesyłanie na odległość danych obrazowych. W Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej stworzono system do telekonsultacji opartych o obrazy zapisane w standardzie DICOM. System ten został w 2006 roku wdrożony w Klinice Chirurgii Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i jest wykorzystywany do zdalnej kwalifikacji pacjentów do zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass grafting – CABG) na podstawie koronarografii (KG) wykonywanej w oddziałach kardiologii inwazyjnej w Polsce południowo-wschodniej. Cel pracy: 1. Ocena jakości, poufności, stałej gotowości i stabilności systemu konsultacyjnego TeleDICOM. 2. Analiza czasu transmisji w zależności od lokalnych warunków sprzętowych i jakości łącza internetowego. 3. Analiza trafności kwalifikacji dokonanych w systemie TeleDICOM. 4. Ocena jakości i przydatności klinicznej systemu. Materiał i metodyka: Przeanalizowano wszystkie telekonsultacje przeprowadzone w roku 2008. Dotyczyły one 735 pacjentów (331 kobiet i 404 mężczyzn, średni wiek 64,3 lat), hospitalizowanych w 7 ośrodkach kardiologii inwazyjnej. Analizowano: przepustowość transmisji danych i średni czas przesłania KG z poszczególnych ośrodków. Oceniono jakość działania systemu na podstawie ankiet wypełnionych przez lekarzy zlecających konsultację oraz konsultujących kardiochirurgów. Przeanalizowano zgodność telekonsultacji z ostateczną kwalifikacją po przyjęciu pacjenta do kliniki. Wyniki: W roku 2008 dokonano 735 telekonsultacji: 384 z Tarnowa, 40 z Krosna, 124 z Kielc, 64 z Przemyśla, 3 ze Stalowej Woli, 88 z Nowego Sącza i 32 z Nowego Targu. Średnia wielkość plików badania wynosiła 144,0±46,3 MB. Przepustowość połączenia wahała się w granicach od 251±59 kB/s do 6875±1225 kB/s. Czas transmisji wynosił od 7,2±6,8 min do 68,5±36 min, co było zależne głównie od przepustowości sieci. Konsultanci i zlecający konsultacje lekarze ocenili jakość działania systemu bardzo dobrze (średnia ocen 7 parametrów, odpowiednio 5,0 i 4,79 w skali pięciopunktowej). Do CABG zakwalifikowano 645 chorych (87,7%). W przypadku 46 pacjentów zalecono postępowanie zachowawcze (6,2%). U 39 chorych, w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym, podjęto decyzję o wykonaniu zabiegu niepełnej rewaskularyzacji metodą przezskórną (5,3%). 5 chorych zakwalifikowano do przeniesienia do ośrodka referencyjnego w celu wykonania zaawansowanych procedur (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (intravascular ultrasound – IVUS), plastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej w zabezpieczeniu do zabiegu nie zgłosiło się do przyjęcia (2,9%). Zgodnie z pierwotną zdalną kwalifikacją, CABG wykonano u 616 spośród chorych, którzy w wyniku telekonsultacji znaleźli się w klinice (98,4%). U 10 pacjentów (1,6%) zmieniono kwalifikację po przyjęciu do kliniki. W żadnym przypadku nie wynikała ona z innej oceny obrazów angiograficznych. Wnioski: 1. Platforma konsultacyjna TeleDICOM umożliwia wysokiej jakości konsultacje badań angiograficznych z zachowaniem poufności danych, stabilności i stałej gotowości systemu w ramach istniejącej sieci informatycznej w Polsce południowej. 2. Kwalifikacje kardiochirurgiczne dokonane zdalnie w systemie TeleDICOM nie odbiegają istotnie od kwalifikacji wykonywanych po przyjęciu chorego do ośrodka chirurgicznego. 3. System TeleDICOM jest profesjonalnym systemem gotowym obecnie do codziennego użytkowania w ramach sieci telekonsultacyjnych.