Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiografia przezprzełykowa w kwalifikacji, monitorowaniu zabiegu i efektów przezskórnej implantacji okludera Amplatzer Cardiac Plug do uszka lewego przedsionka - doświadczenia wstępne u 3 pacjentów

Autor:
Michał Plewka, Jan Z. Peruga, Jai-Wun Park, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
34
Strona końcowa:
39
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
okluder Amplatzera, migotanie przedsionków, eliminacja uszka lewego przedsionka
Czytaj

Wprowadzenie: Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości leczenia migotania przedsionków, a także ograniczenia terapii doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, poszukuje się innych metod zapobiegania niedokrwiennym udarom mózgu. Uszko lewego przedsionka jest miejscem powstawania ponad 90% skrzeplin u pacjentów z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation – AF). Nowoczesną metodą zapobiegania udarom mózgu u osób z AF jest przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka za pomocą dedykowanych okluderów. Cel pracy: Ocena przydatności echokardiografii przezprzełykowej (transesophageal echocardiography – TEE) w kwalifikacji do zabiegu oraz monitorowaniu przebiegu i efektów implantacji nowego typu okludera uszka lewego przedsionka – Amplatzer Cardiac Plug. Materiał i metodyka: W pilotażowej fazie badania wykonano badanie TEE u 3 chorych z AF niezależnym od wady zastawkowej i przeciwwskazaniami do przewlekłej doustnej terapii przeciwkrzepliwej kwalifikowanych do zabiegu implantacji wewnątrzsercowego okludera. Okluder zbudowany jest z samorozprężalnego szkieletu nitinolowego, składającego się z dysku połączonego talią z głównym płatem wyposażonym w zaczepy, umożliwiające ustabilizowanie jego pozycji w uszku lewego przedsionka. Zabiegi wykonywano z dostępu przez żyłę udową. Poprzez prawy przedsionek i nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej dostarczano i rozprężano okluder w uszku lewego przedsionka. Wyniki: Jeden pacjent został po wstępnym badaniu TEE zdyskwalifikowany z zabiegu z powodu nietypowej budowy uszka lewego przedsionka, z szerokim lejkowatym ujściem i klepsydrowatym przewężeniem w środkowej części. U dwóch pacjentów z optymalnymi warunkami anatomicznymi uszka lewego przedsionka, potwierdzonymi w badaniu TEE, wykonano skuteczny zabieg implantacji okludera pod kontrolą angiograficzną i TEE. Badanie TEE wykonane po 6 tygodniach potwierdziło optymalny efekt zabiegów, z całkowitą okluzją światła uszka lewego przedsionka. Wnioski: Powyższe wstępne doświadczenia wskazują na przydatność TEE w nieinwazyjnej kwalifikacji pacjentów do zamknięcia uszka lewego przedsionka za pomocą nowego typu okludera –zapinki Amplatzer Cardiac Plug. TEE może być stosowane w doborze rozmiaru zapinki, monitorowaniu zabiegu a także ocenie w obserwacji odległej. Stwierdzenie skutecznej okluzji uszka lewego przedsionka w kontrolnym TEE po 6 tygodniach pozwoliło na całkowite przerwanie terapii doustnym lekiem przeciwkrzepliwym.