Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy zmieniła się rola diuretyków tiazydowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

Autor:
Piotr Jankowski, Dorota Dąbrowska-Dębicka, Paweł Kocik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
40
Strona końcowa:
44
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, diuretyki, leczenie skojarzone
Czytaj

Diuretyki tiazydowe znalazły trwałe miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym, przy czym obecnie zaleca się stosowanie raczej małych dawek diuretyków. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zarówno Europejskiego, jak i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jako leki pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia zaleca się następujące ich grupy: diuretyki, leki β-adrenolityczne, antagoniści wapnia, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i sartany. Stosowanie diuretyków jest szczególnie ważne u osób z nadciśnieniem ciężkim lub opornym. Chociaż diuretyki są najstarszą z obecnie szeroko stosowanych grup leków przeciwnadciśnieniowych, częstość zalecania diuretyków pacjentom z nadciśnieniem tętniczym w ostatnich latach nie tylko nie maleje ale, przynajmniej w niektórych krajach, rośnie. Przyczyną tego trendu jest duża liczba dowodów na ich skuteczność w praktyce klinicznej, zwłaszcza w terapii wielolekowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaleceniach towarzystw naukowych: diuretyki są zaliczane do leków pierwszego rzutu, w niektórych krajach są preferowane w monoterapii, we wszystkich współczesnych zaleceniach są wymieniane jako jeden z podstawowych składników leczenia skojarzonego.