Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola nowoczesnych technik echokardiograficznych w ocenie kinetyki mięśnia sercowego u pacjentów otyłych

Autor:
Wojciech Sakiewicz, Michał Wojtowicz, Krzysztof Narkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
61
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, echokardiografia, dopler tkankowy
Czytaj

Otyłość, z uwagi na liczebność chorującej na nią populacji, zyskała miano pandemii. Biorąc pod uwagę ścisły związek otyłości ze zwiększoną umieralnością i zachorowalnością na schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz fakt, iż kraje wysokorozwinięte dotknięte są blisko 50-75% częstością występowania nadwagi i otyłości, zagadnienie to staje się katalizatorem rozwoju nieinwazyjnych metod oceny układu sercowo-naczyniowego. Szczególnie dynamiczny przełom zaobserwowano w echokardiografii – wprowadzenie parametrów opartych na technice doplera tkankowego (TDE) i śledzenia markerów akustycznych (STE) pozwala na szczegółową ocenę regionalnej funkcji miokardium (pomiar odkształcenia podłużnego, radialnego i okrężnego) oraz dostarcza informacji o ruchu skrętnym komory (skręt, rotacja późnoskurczowa). Za zastosowaniem klinicznym tych parametrów przemawia fakt wykrywania zmian w lokalnej funkcji skurczowe w okresie, gdy rutynowa ocena frakcji wyrzutowej nie ujawnia patologii. Mimo że nowoczesne parametry echokardiograficzne oparte na TDE i STE posiadają liczne ograniczenia techniczne a wartości referencyjne są nadal opracowywane, wydają się one dostarczać istotnych informacji w pełni opisujących kinetykę mięśnia lewej komory u pacjentów otyłych z nadciśnieniem tętniczym.