Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ablacja migotania przedsionków - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Tomasz Rudziński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
68
Strona końcowa:
70
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja, izolacja żył płucnych
Czytaj

Migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu w praktyce ogólnej i kardiologicznej. Schorzenie to może prowadzić do poważnych powikłań a skuteczność leczenia farmakologicznego jest w jego przypadku niestety ograniczona. Czynniki te stanowiły od dawna bodźce do poszukiwania alternatywnych metod leczenia migotania przedsionków. W ostatnich latach szybko rozwijają się w szczególności metody inwazyjne, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej. Opisano i zastosowano wiele odmian tego zabiegu a ich głównym celem jest izolacja elektryczna ujść żył płucnych do lewego przedsionka. Skuteczność i bezpieczeństwo ablacji w migotaniu przedsionków potwierdza wiele badań klinicznych. Przedmiotem intensywnych badań naukowych nadal są sposoby kwalifikacji chorych do zabiegu, indywidualizowanie metod ablacji w zależności od charakteru arytmii, towarzyszące leczenie antyarytmiczne i przeciwkrzepliwe oraz rola badań obrazowych. W niniejszej pracy przedstawiamy przegląd najnowszego piśmiennictwa w tej szybko rozwijającej się dziedzinie elektrofizjologii inwazyjnej.