Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Serce trójprzedsionkowe u 46-letniego mężczyzny

Autor:
Barbara Zimoń, Andrzej Tomaszewski, Elżbieta Czekajska-Chehab
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
78
Strona końcowa:
80
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
serce trójprzedsionkowe, migotanie przedsionków.
Czytaj

Serce trójprzedsionkowe jest bardzo rzadką wrodzoną wadą serca (0,1-0,4%), w której lewy przedsionek jest podzielony przez włóknisto-mięśniową przegrodę na część proksymalną (górną, tylną) i dystalną (dolną, przednią). Część górna przyjmuje żyły płucne, a część dolna zawiera właściwy przedsionek z uszkiem i prawidłową zastawkę mitralną. Objawy kliniczne zależą od wielkości jednego lub więcej otworów łączących obie części. Zaburzenia odpływu występują, gdy średnica otworu w przegrodzie jest mniejsza niż 18 mm (pole powierzchni <2,5 cm²), a obraz kliniczny jest zbliżony do stenozy mitralnej z rozwijającym się nadciśnieniem płucnym. Wada jest zazwyczaj rozpoznawana w okresie niemowlęcym lub wczesnego dzieciństwa, a brak leczenia daje 75% śmiertelność. Przy swobodnym przepływie krwi w lewym przedsionku anomalia ta jest wykrywana przypadkowo. W niniejszej pracy przedstawiono 46-letniego pacjenta, u którego wykonano badanie echokardiograficzne (przezklatkowe i przezprzełykowe) jako przygotowanie do planowej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków o nieznanym czasie trwania. Stwierdzono u niego obecność membrany dzielącej lewy przedsionek na dwie części komunikujące się przez 2 otwory po ok. 1 cm2 każdy, z maks. gradientem 6,2 mmHg, śr. gradientem 2,1 mmHg między górną i dolną częścią przedsionka. Tomografia komputerowa serca potwierdziła wstępne rozpoznanie.