Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiomiopatia przerostowa koniuszkowa współistniejąca z mostkiem mięśniowym i chorobą wieńcową: opis przypadku

Autor:
Abdi Bozkurt, Zekeriya Kolcu, Esmeray Acartürk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
81
Strona końcowa:
83
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koniuszkowa kardiomiopatia przerostowa, choroba wieńcowa, mostek mięśniowy
Czytaj

Kardiomiopatia przerostowa związana z pierwotnym przerostem mięśnia sercowego należy do jednostek chorobowych o zróżnicowanym przebiegu klinicznym, morfologicznym i funkcjonalnym. Koncentryczny przerost mięśnia sercowego upośledza funkcją rozkurczową lewej komory serca z zachowaną prawidłową jej funkcją skurczową. Stosunkowo rzadko spotykaną jej odmianą jest koniuszkowa kardiomiopatia przerostowa (apical HCM – ApHCM), której objawy mogą sugerować chorobę naczyń wieńcowych CAD (coronary artery disease). Klasycznymi objawami ApHCM w zapisie EKG są ujemne załamki T oraz cechy przerostu lewej komory mięśnia sercowego LV (left ventricular), obraz LV w końcowej fazie rozkurczu oceniany podczas wentrykulografii lub w badaniu echokardiograficznym kształtem przypomina karcianą figurę pik (spade-like configuration). W prezentowanym przypadku wstępnie rozpoznano CAD, po wykonaniu echokardiografii i koronarografii postawiono rozpoznanie ApHCM z ujawnionym mostkiem mięśniowym w obrębie gałęzi przedniej zstępującej. Pacjenta zakwalifikowano do leczenia kardiochirurgicznego. Wykonano miotomię mostka mięśniowego. W literaturze rzadko można znaleźć opisy przypadków ApHCM ze współistniejącym mostkiem mięśniowym oraz CAD.