Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowania zdrowotne, wskaźnik stylu życia a ryzyko kardiometaboliczne. Wyniki badania WOBASZ 2003-2005

Autor:
Magdalena Kwaśniewska, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Karolina Kucharczyk, Wojciech Drygas
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
108
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zachowania zdrowotne, styl życia, ryzyko sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny
Czytaj

Wprowadzenie: Badania epidemiologiczne ostatnich lat wskazują na istotne korzyści zdrowotne wynikające z prowadzenia zdrowego stylu życia. Cel pracy: Analiza zależności pomiędzy pozytywnymi zachowaniami zdrowotnymi i stylem życia a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego. Materiał i metodyka: Analizie poddano dane dotyczące 1187 losowo wybranych mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego w wieku 20-74 lat (52,6% kobiet i 47,4% mężczyzn), uczestniczących w wieloośrodkowym ogólnopolskim badaniu stanu zdrowia ludności (WOBASZ 2005). Oceniano rozpowszechnienie 4 pozytywnych elementów stylu życia: niepalenie tytoniu, prawidłowa masa ciała (BMI 18,5-24,9 kg/m2), odpowiednie spożycie warzyw/owoców (→400 g/dobę) oraz zadowalający poziom aktywności fizycznej (→30 minut co najmniej 5 dni w tygodniu.). Na tej podstawie wylicza- no tzw. wskaźnik stylu życia (zakres 0-4). Ryzyko kardiometaboliczne oceniano na podstawie rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, otyłości, zaburzeń lipidowych i węglowodanowych. Wyniki: Odnotowano wyraźną korelację pomiędzy liczbą poszczególnych elementów stylu życia a rozpowszechnieniem wszystkich analizowanych czynników ryzyka kardiometabolicznego u obu płci. W porównaniu do osób prowadzących zdrowy styl życia (wskaźnik równy 4), osoby ze wskaźnikiem równym 0 i 1 charakteryzowały się szczególnie dużym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego (odds ratio, OR=13,3 i OR=7,98) i otyłości brzusz- nej (OR=12,86 i OR=10,15) u kobiet oraz otyłości brzusznej (OR=10,39 i OR=9,47) i zespołu metabolicznego (OR=17,33 i OR=11,00) u mężczyzn. Wnioski: Istnieje pilna potrzeba bardziej efektywnej promocji zdrowia w zakresie zachowań prozdrowotnych. Wydaje się, że zwiększenie rozpowszech- nienia zdrowego stylu życia, obejmującego jednoczesne niepalenie tytoniu, właściwy sposób żywienia, zadowalający poziomi aktywności fizycznej i w efekcie prawidłową masę ciała, może w istotnym zakresie zredukować ryzyko kardiometaboliczne na skalę populacyjną.