Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Żywotność mięśnia sercowego i techniki jej oceny w praktyce klinicznej

Autor:
Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
126
Strona końcowa:
130
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żywotność, mięsień sercowy, echokardiografia, scyntygrafia perfuzyjna, rezonans magnetyczny
Czytaj

Autorzy definiują pojęcie żywotności mięśnia sercowego, omawiając przy tym mechanizmy mogące prowadzić do utraty funkcji skurczowej przy zachowanej żywotności (ogłuszenie i hibernacja). Przedstawiają najczęstsze sytuacje kliniczne, w których może dochodzić do ogłuszenia oraz hibernacji, przedyskutowując jednocześnie znaczenie kliniczne tych zjawisk. Autorzy przedstawiają też stosowane w praktyce klinicznej metody oceny żywotności mięśnia sercowego - techniki echokardiograficzne (elementy badania spoczynkowego, testy obciążeniowe, echokardiograficzną ocenę przepły- wu wieńcowego i rezerwy wieńcowej), techniki radioizotopowe (scyntygrafię perfuzyjną z zastosowaniem różnorakich znaczników i pozytronową tomografię emisyjną) oraz rezonans magnetyczny z oceną późnego wzmocnienia. Omawiane są zarówno możliwości i wartość diagnostyczna każdej z technik, jak i ich ograniczenia w codziennej praktyce.