Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe aspekty w farmakologii receptorów β-adrenergicznych w niewydolności mięśnia sercowego

Autor:
Anna Pędzińska-Betiuk, Anna Hryniewicz, Sebastian Ł. Łupiński, Barbara Malinowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
137
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
receptory β-adrenergiczne, niewydolność mięśnia sercowego, polimorfizm
Czytaj

Antagoniści receptorów β-adrenergicznych (β-AR) (niespecyficzni bądź receptorów β1-AR) stanowią podstawę standardowej terapii przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego. Ich celem jest zapobieganie skutkom typowej dla tego schorzenia, nadmiernej aktywacji układu współczulnego. Wciąż poszukuje się jednak nowych możliwości terapeutycznych. W ostatnich latach zwraca się uwagę na potencjalnie korzystne efekty pobudzenia recepto- rów β1-AR o niskim stanie powinowactwa oraz sprzężonych z białkiem Gi receptorów β2-AR i β3-AR. Pobudzenie receptorów β1-AR o niskim stanie powinowactwa prowadzi do kardiostymulacji. Z kolei nadmierna aktywacja układu współczulnego uwidacznia ujemne efekty tropowe związane z pobu- dzeniem receptorów β-AR sprzężonych z białkiem Gi. Duże nadzieje wiąże się także z badaniami nad hamowaniem zjawiska desensytyzacji receptorów β-AR polegającej na stopniowym zmniejszaniu odpowiedzi na bodźce przy długotrwałej stymulacji receptorów. Za zjawisko to odpowiedzialna jest m.in. kinaza receptorów β-AR (β-ARK) stanowiąca kolejny potencjalny cel terapeutyczny. Wszystkie receptory β-AR charakteryzuje polimorfizm, polegający na zamianie pojedynczego nukleotydu w genie kodującym białko receptora. Istnieje szansa, że dokładniejsze poznanie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu receptorów β-AR może przyczynić się w przyszłości do poprawy terapii przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego.