Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bardzo późna zakrzepica jako powikłanie niepełnej apozycji stentów uwalniających substancje antymitotyczne

Autor:
Maciej M. Pawlak, Marek F. Roik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
144
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zakrzepica w stencie, stent uwalniający lek, niepełna apozycja stentu
Czytaj

Bardzo późna zakrzepica w stencie jest powikłaniem obserwowanym u pacjentów leczonych implantacją stentów uwalniających leki. W wielu pracach opisano patogenezę oraz czynniki ryzyka powodujące wystąpienie tego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego. Stosunkowo nowym i mało poznanym determinantem zakrzepicy w stentach jest ich niepełna apozycja - zjawisko polegające na odseparowaniu przęseł stentu od ściany naczy- nia. Niecałkowita apozycja stentów jest rozpoznawana na podstawie obrazu uzyskanego z badania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. W poniższej pracy przedstawiono aktualną definicję, klasyfikację oraz czynniki ryzyka wystąpienia bardzo późnej zakrzepicy w stentach uwalniających leki ze szczególnym uwzględnieniem roli niepełnej apozycji stentów uwalniających substancje antymitotyczne w powstawaniu skrzeplin w świetle naczyń wieńcowych. Omówiono mechanizmy powstawania, podział, częstość występowania oraz aktualne metody obrazowania zjawiska niecałkowitego przylegania elementów konstrukcyjnych stentów uwalniających leki do ściany naczynia. Dodatkowo zaprezentowano wyniki dużych badań klinicznych, w których analizowano omawiane zjawiska, a także rozpatrzono możliwe schematy postępowania leczniczego oraz przeciwdziałania formowaniu się skrzeplin w naczyniach wieńcowych u pacjentów z rozpoznaną niepełną apozycją stentów.