Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i miażdżyca są całkowicie niezależnymi chorobami?

Autor:
Szymon Pacho, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
148
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, miażdżyca, ostry zespół wieńcowy, udar, leczenie przeciwpłytkowe
Czytaj

Powszechnie znane są zasadnicze odrębności w patogenezie chorób układu żylnego i tętniczego. Jednakże w ostatnich latach pojawiły się dość liczne prace, wskazujące na potencjalne powiązanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) i miażdżycy. Stwierdzono częstsze występowanie bezob- jawowych zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych u osób z idiopatyczną ŻChZZ niż w populacji ogólnej. Wykazano znaczenie klasycznych czyn- ników ryzyka rozwoju miażdżycy również w powstawaniu ŻChZZ oraz elementy łączące patomechanizmy obu tych jednostek chorobowych. Pacjenci po przebytym idiopatycznym epizodzie zakrzepowo-zatorowym mają cechy upośledzenia śródbłonka nieopisywane u osób zdrowych z grupy dobra- nej pod względem wieku i płci, co może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem rozwoju u nich miażdżycy Ze względu na podejrzenia wskazujące na zwiększone ryzyko zmian miażdżycowych i ich powikłań u chorych po epizodzie przebytej ŻChZZ, rozpoczęto badania kliniczne, mające wykazać, czy leczenie przeciwpłytkowe u takich pacjentów zapobiega wystąpieniu nawrotów ŻChZZ oraz epizodów wieńcowych i udarów mózgu.