Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość a ryzyko sercowo-naczyniowe - przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Karolina Kupczyńska, Karina Wierzbowska-Drabik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
153
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, ryzyko sercowo-naczyniowe
Czytaj

Rozpowszechnienie otyłości osiągnęło rozmiary światowej epidemii. To istotny problem zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Jednakże nadal pozostaje nierozstrzygnięte, który z pomiarów otyłości najlepiej odzwierciedla ryzyko sercowo-naczyniowe. Otyłość jest związana z licznymi konsekwencjami klinicznymi i prowadzi do rozwoju wielu chorób towarzyszących. Badacze wykazali jej niezależny wpływ na wystąpienie miażdżycy, choroby wieńcowej, przedwczesnego zawału serca bez uniesienia odcinka ST oraz zaburzeń w czynności i strukturze serca. Otyli pacjenci mają większą predyspozycję do powiększenia lewego przedsionka bez związku z wartością ciśnienia tętniczego i większe ryzyko migotania przedsionków. Paradoksalnie, choć otyłość stanowi silny czynnik ryzyka wystąpienia niewydolności serca, okazuje się, że pacjenci z wyższym współczynnikiem masy ciała (Body Mass Index - BMI) mają dużo korzystniejsze rokowanie niż pacjenci z prawidłową masą ciała. Ten „paradoks otyłości„ obserwuje się także w kilku innych jednostkach chorobowych powiązanych z otyłością - nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej i chorobach tętnic obwodowych. Ustalono, że zmniejszenie masy ciała może odwrócić niekorzystny wpływ nadmiaru tkanki tłuszczowej na ryzyko sercowo-naczyniowe. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych doniesień dotyczących aspektów klinicznych nadwagi i otyłości.