Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Izolowana przepuklina rozworu przełykowego z przemieszczeniem okrężnicy do klatki piersiowej z obrazem klinicznym ostrego zespołu wieńcowego

Autor:
Michał Plewka, Jan Z. Peruga, Łukasz Chrzanowski, Michał Kidawa, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
163
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przepuklina rozworu przełykowego, ostry zespół wieńcowy
Czytaj

76-letnia kobieta została przyjęta do Kliniki Kardiologii z powodu silnego spoczynkowego bólu zamostkowego i duszności, nawracających od 2 dni, z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego. Pacjentka od wielu lat leczyła się z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego a także choroby refluksowej przełyku. W wykonanej rok wcześniej koronarografii stwierdzono rozsiane, uwapnione zwężenia do 95%, obejmujące dystalne segmenty trzech tętnic wieńcowych. Chora została wówczas zdyskwalifikowana z leczenia zabiegowego. Przy przyjęciu w elektrokardiogramie stwierdzono 1 mm obniżenia odcinka ST w odprowadzeniach I, aVL, V3-V6, w badaniu echokardiograficznym hypokinezę ściany przedniej i ściany dolnej z frakcją wyrzutową lewej komory 38%. Troponina T była granicznie podwyższona. Wobec utrzymujących się bólów w klatce piersiowej chorą zakwalifikowano do pilnej koronarografii, w której nie stwierdzono istotnej progresji zmian w naczyniach wieńcowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednakże nieoczekiwanie podczas fluoroskopii uwidoczniono pętlę okrężnicy wpuklającą się poprzez rozwór przełykowy do klatki piersiowej. U pacjentki wykonano pilną operacją metodą Nissena. Dalszy przebieg był niepowikłany, dolegliwości nie nawracały.