Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - analiza trzech przypadków

Autor:
Andrzej Maziarz, Andrzej Ząbek, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
164
Strona końcowa:
168
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przypadkowa stymulacja lewej komory, usunięcie elektrody, leczenie przeciwzakrzepowe
Czytaj

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulującej w lewej komorze serca jest rzadko i późno rozpoznawanym powikłaniem stałej stymulacji serca. Nieprawidłowe położenie elektrody w lewej komorze serca wiąże się ze znacznym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Zalecane postępowa- nie to wczesne usunięcie nieprawidłowo położonej elektrody lub w razie braku takiej możliwości stałe leczenie przeciwzakrzepowe. Przedstawiamy trzy przypadki nieprawidłowego umiejscowienia elektrody stymulującej ze szczególną oceną wartości diagnostycznej zapisów EKG, zdjęć RTG klatki piersiowej i badania echokardiograficznego.