Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej u chorej z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a kierowana śródzabiegowym mechanicznym blokiem przewodzenia przez pęczek Kenta

Autor:
Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy K. Wranicz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
171
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ablacja, zespół Wolfa-Parkinsona-White?a, pęczek Kenta
Czytaj

Przedstawiono opis zabiegu ablacji prądem o częstotliwości radiowej (radiofrequency - RF) pęczka Kenta prawostronnego, przegrodowego, u 21-letniej chorej skarżącej się na uporczywe, napadowe kołatania serca w mechanizmie częstoskurczu ortodromowego z udziałem drogi dodatkowej. Standardowy protokół zabiegu został zmieniony ze względu na wystąpienie w trakcie procedury bloku mechanicznego w drodze dodatkowej. W miejscu gdzie wystąpił blok mechaniczny, wykonano aplikację prądu RF. We wczesnym okresie pozabiegowym, jak również w ciągu 2-letniej obserwacji, nie stwierdzono nawrotu przewodzenia przez szlak dodatkowy, chora nie zgłaszała kołatań serca.