Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia cukrzycy typu 1

Autor:
Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Otto-Buczkowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
4
Strona początkowa:
229
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci i młodzież, epidemiologia, zapadalność
Czytaj

W ostatnich latach notuje się globalny gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 (T1DM) w większości krajów europejskich. Uważa się, że poza znaną predyspozycją genetyczną istotnie do tych zmian mogą przyczyniać się czynniki środowiskowe. Za destrukcję komórek β mogą być odpowiedzialne różne patomechanizmy. Wzrost zachorowalności obserwuje się szczególnie w najmłodszych i młodszych grupach wiekowych. Dramatyczna sytuacja epidemiologiczna wskazuje na konieczność szybkich rozwiązań: zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.