Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Krystyna Wyka, Witalij Andrzejewski, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
4
Strona początkowa:
237
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, przeciwciała anty-GAD, przeciwciała przeciwwyspowe ICA, przetrwała reakcja humoralna

Wprowadzenie: Przeciwciała anty-GAD są jednym z ważnych markerów reakcji humoralnej, potwierdzającym autoimmunologiczny charakter cukrzycy typu 1. Udział dekarboksylazy kwasu glutaminowego w procesie destrukcji wysp trzustkowych, po klinicznym rozpoznaniu choroby nie jest do końca poznany. Cel pracy: proszę uzupełnić Materiał i metody: W pracy badaniom poddano 121 dzieci chorych na cukrzycę typu 1, u których oceniono obecność reakcji anty-GAD oraz ICA (odpowiednio: 71,9% (87/121) i 80,2% (97/121)) w chwili rozpoznania choroby oraz po 9 latach jej trwania (43,8% (53/121) i 15,7%(19/121)). Wyniki: Przetrwałą obecność przeciwciał anty-GAD stwierdzono częściej u dziewcząt niż u chłopców (p<0,03), a także u dzieci, które zachorowały na cukrzycę typu 1 w starszym wieku. W tej grupie zaobserwowano stosowanie wyższych dawek insuliny w 12 miesiącu terapii w porównaniu do grupy dzieci bez przeciwciał anty-GAD w 9 roku trwania choroby (p<0,01). Wnioski: Nasilone stężenie przeciwciał anty-GAD może prognozować obniżanie się funkcji komórek β, czego wyrazem jest niskie stężenie peptydu C i zwiększone zapotrzebowanie na insulinę po 1 roku trwania choroby.