Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współistnienie cukrzycy i innych chorób autoimmunologicznych

Autor:
Mieczysław Szalecki
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
4
Strona początkowa:
260
Strona końcowa:
265
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, celiakia, autoimmunologiczne choroby tarczycy
Czytaj

Choroby autoimmunologiczne stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny w tym pediatrii z uwagi na wzrastającą zapadalność i przewlekły charakter. U osób predysponowanych genetycznie, z zaburzoną regulacją układu odpornościowego pod wpływem różnych czynników środowiskowych dochodzi do powstawania autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom komórkowym tkanek i narządów. Choroby autoimmunologiczne mogą obejmować praktycznie wszystkie narządy i często występują w charakterystycznych konfiguracjach klinicznych - zespołach. Celiakia, autoimmunologiczne choroby tarczycy i cukrzyca typu 1 należą do najczęściej występujących w populacji wieku rozwojowego chorób przewlekłych i zarazem chorób o etiologii autoimmunologicznej. Mimo wieloletnich obserwacji, dotyczących współwystępowania powyższych schorzeń, dotychczas nie wypracowano jednolitych standardów dotyczących zwłaszcza badań przesiewowych w grupach ryzyka, w tym u dzieci z cukrzycą typu 1. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na etiopatogenezę schorzeń autoimmunologicznych współistniejących z cukrzycą typu 1 u dzieci, częstość ich występowania oraz zalecane w różnych krajach schematy diagnostyczne i terapeutyczne.