Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej u dzieci

Autor:
Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
4
Strona początkowa:
266
Strona końcowa:
271
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, nefropatia cukrzycowa, dzieci
Czytaj

Nefropatia należy do najpoważniejszych powikłań naczyniowych występujących u osób chorych na cukrzycę typu 1 i jest najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek u osób dorosłych. Obecnie w codziennej praktyce lekarskiej markerem identyfikującym osoby zagrożone wystąpieniem nefropatii jest mikroalbuminuria, która sporadycznie ujawnia się w ciągu pierwszych 5 lat trwania cukrzycy typu 1. Mimo prowadzenia licznych badań patomechanizm powstawania nefropatii cukrzycowej pozostaje nadal nie w pełni wyjaśniony. W pracy opisano związek pomiędzy enzymem N-acetylo-β-D-glukozaminidazy (NAG), cystatyną C a rozwojem mikroalbuminurii. Podjęto ponadto próbę wyjaśnienia zależności pomiędzy stopniem wyrównania metabolicznego (HbA1c), stężeniem naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF), czynnika martwicy nowotworu (TNF-α), interleukiny 6, 12, 10 (IL-6, IL-12, IL-10) a rozwojem nefropatii cukrzycowej u dzieci. Wskazano, które czynniki immunologiczne można uznać za prognostyczne dla ujawnienia się mikroalbuminurii i zmian w nerkach w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci. Identyfikacja wczesnych wskaźników rozwijającej się nefropatii cukrzycowej być może przyczyni się do poznania zarówno jej patogenezy, jak i poszukiwania nowych propozycji terapeutycznych, które poprawią komfort życia chorych na cukrzycę typu 1 poprzez spowolnienie lub uniknięcie powstania przewlekłych powikłań naczyniowych.