Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: L-carnitine decreases oxidative stress induced by experimental hypobaric hypoxia

Autor:
Flaviu Bodea, Adrian Bocea, Nicoleta Decea
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
78
Strona końcowa:
81
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedotlenienie hipobaryczne, stres oksydacyjny, L-karnityna
Czytaj

Wprowadzenie: Ekspozycja na niedotlenienie hipobaryczne indukuje zmiany wolnych rodników tlenowych oraz w systemie oksydantów. L-karnityna, naturalny czynnik, wywiera wpływ antyoksydacyjny i obniża peroksydacje lipidów. Celem pracy była ocena protekcyjnego efektu leczenia L-karnityną stresu oksydacyjnego indukowanego ekspozycją na hipobaryczne niedotlenienie. Materiał i metody: 30 samców szczurów rasy Wistar podzielono na 3 równe grupy: pierwsza grupa stanowiła grupę kontrolną i umieszczona została w warunkach z normalną zawartością tlenu, druga grupa szczurów została poddana hipobarycznemu niedotlenieniu w komorze barycznej (symulacja odpowiadająca wysokości 5500 m) przez 14 dni, trzecia grupa został poddana ekspozycji na niedotlenienie hipobaryczne przez 14 dni, ale otrzymywała również codziennie L-karnitynę (L-karnityna 100 mg/kg). Po 14 dniach oznaczono w surowicy stężenie dialdehydu malonowego (MDA), karbonylowanego białka (CP) oraz określono zdolność przeciwutleniającą surowicy – zdolność przekazywania wodoru (DHA). Wyniki: W oparciu o uzyskane wyniki badań wykazano wzrost stężenie MDA i CP po ekspozycji na niedotlenienie hypobaryczne. Po leczeniu L-karnityną stwierdzono istotne obniżenie stężenia MDA i CP (p <0,05), wzrost zdolności antyoksydacyjnej glutationu i DHA. Wnioski: Wyniki badań sugerują, ze podanie l-karnityny wywiera korzystny wpływ osłabiający stres oksydacyjny skojarzony z ekspozycją na duże wysokości.