Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadwaga, otyłość i cechy zespołu metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Włodzimierz Łuczyński, Agnieszka Szypowska, Artur Bossowski, Anna Ramotowska, Przemysław Rećko, Małgorzata Rembińska, Magdalena Tercjak, Bernadetta Blecharczyk, Urszula Lachowska, Paweł Suchoń, Karolina Wiśniewska, Paweł Bernatowicz, Barbara Głowińska-Olszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
88
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, dzieci, nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny
Czytaj

Wprowadzenie: Otyłość u osób z rozpoznaniem cukrzycy może być dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena występowania nadwagi, otyłości oraz innych cech zespołu metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 300 dzieci leczonych co najmniej rok insuliną. W grupie badanej oceniano dane antropometryczne, parametry związane z chorobą podstawową oraz badania dodatkowe wskazujące na istnienie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki: W zakresie masy ciała jej niedobór stwierdzono u 0,66% dzieci, prawidłową masę ciała – u 71,6%, natomiast nadwagę – u 15,3% i otyłość – u 12,3% dzieci. Otyłość centralna rozpoznawana na podstawie obwodu talii była obecna u 48 badanych (tj. 16,0% dzieci). Przyrost masy ciała od czasu 3-6 miesięcy od rozpoczęcia terapii insuliną do momentu aktualnego badania, był istotny statystycznie. Dzieci z prawidłową masą ciała miały istotnie niższe stężenie hemoglobiny glikowanej w porównaniu do dzieci z nadwagą/otyłością. Dziewczynki wykazywały wyższy przyrost masy ciała od czasu zachorowania do aktualnego badania w porównaniu do chłopców. Podwyższone ciśnienie tętnicze lub nadciśnienie rozpoznano u 16,6% dzieci. Łącznie u 25,3% obserwowano przynajmniej jedno zaburzenie w zakresie gospodarki lipidowej. Dokonano analizy pod kątem kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego i wykazano: u 28,0% badanych obecność 1 cechy zespołu, u 13,0% – obecność 2, a u 0,3% – obecność 3 cech. Wnioski: Pacjenci w wieku rozwojowym z cukrzycą typu 1 charakteryzują się: wysokim odsetkiem nadwagi/otyłości, otyłości centralnej, nadciśnienia oraz istotnymi zaburzeniami w zakresie gospodarki lipidowej, natomiast kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego spełnia tylko niewielka ich część. Wydaje się celowe monitorowanie tej grupy pacjentów pod kątem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.