Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wykorzystanie agility jako formy rekreacji w leczeniu dzieci z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne

Autor:
Monika Niewiadomska, Marija Radziejewska, Anita Horodnicka-Józwa, Elżbieta Petriczko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
93
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, wysiłek fizyczny, agility, insulinoterapia
Czytaj

Wprowadzenie: Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w leczeniu dzieci z cukrzycą typu 1. Określenie regularności i natężenia wysiłku fizycznego u dzieci zależy od wieku pacjenta, stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy, obecności przewlekłych powikłań. Celem pracy jest ocena wpływu agility jako formy aktywności fizycznej na poprawę parametrów wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Grupę badaną stanowili pacjenci z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Szczecinie (7 dziewcząt w wieku 8-10 lat). Dzieci zostały zakwalifikowane do badań po przeprowadzonej wcześniej ocenie wyrównania metabolicznego w warunkach szpitala „Jednego dnia”. Wydolność fizyczną pacjentek oceniono 6-minutowym testem chodu oraz na podstawie subiektywnej oceny samopoczucia w czasie wysiłku (skala Borga). Wszyscy pacjenci leczeni byli metodą intensywnej insulinoterapii przy użyciu osobistej pompy insulinowej. Grupę kontrolną stanowiło 7 dziewcząt chorujących na cukrzycę typu 1 w wieku zgodnym z wiekiem pacjentek z grupy badanej, leczonych metodą intensywnej insulinoterapii przy użyciu osobistej pompy insulinowej. Pacjentki te nie podejmowały regularnej aktywności fizycznej. Przeprowadzono zajęcia ruchowe 3 razy w tygodniu po 45 min o intensywności 75% poziomu maksymalnego tętna wyznaczanego indywidualnie dla każdego pacjenta. Przed przystąpieniem do zajęć i zaraz po ich ukończeniu dokonywano pomiaru glikemii (glukometr Accu-Check Active). W trakcie ćwiczeń prowadzono kontrolę tętna za pomocą pulsometru Bauer PM 80. Wybrano zabawy ruchowe na powietrzu oraz zajęcia agility, tj. pokonywanie toru przeszkód przez psa, podczas gdy dziecko jest przewodnikiem. Atrakcyjna dla dzieci forma wysiłku fizycznego przyczyniła się do regularnie podejmowanych ćwiczeń. Wyniki i wnioski: Analiza zebranych wyników badań pozwoliła stwierdzić istotną statystycznie (p <0,05) różnicę w zmniejszeniu przyjmowania dawek insuliny przedposiłkowej w godz. rannych (7.00-8.00), wieczornych (21.00) i późno wieczornych (22.30), przy niezmienionym podstawowym przepływie insuliny – bazie. Nie stwierdzono takiej zależności u dzieci z grupy kontrolnej. Aktywność fizyczna zaproponowana dzieciom w atrakcyjnej formie powoduje, że jest ona podejmowana chętnie i systematycznie. Właściwe jej zaplanowanie pomaga w osiągnięciu dobrego wyrównania metabolicznego u dzieci z cukrzycą typu 1 i może zapobiegać ewentualnemu rozwojowi insulinooporności.