Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Somatic constitution and the ability to maintain dynamic body equilibrium in girls practicing rhythmic gymnastics

Autor:
Tatiana Poliszczuk, Daria Broda
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
94
Strona końcowa:
99
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
gimnastyka artystyczna, równowaga dynamiczna, budowa somatyczna, posturografia
Czytaj

Wprowadzenie: Największe podobieństwo budowy ciała zaobserwowano u zawodników reprezentujących tę samą dyscyplinę, przy czym podobieństwo wzrasta wraz z poziomem sportowym. Charakterystyczna, odpowiadająca specyfice dyscypliny budowa ciała nie tylko sprzyja osiągnięciom sportowym, ale może być jednocześnie czynnikiem zapobiegającym kontuzjom. Zdolność zachowania równowagi ciała razem z budową somatyczną są podstawowymi kryteriami przy wstępnym doborze do gimnastyki artystycznej. Cel pracy: Celem badań było określenie somatotypu, ocena poziomu zdolności zachowania równowagi dynamicznej ciała dziewcząt uprawiających gimnastykę artystyczną oraz opracowanie modelowych charakterystyk, pozwalających na wczesne diagnozowanie sprawności układu równowagi. Materiał i metody: Badaniami objęto 19 dziewcząt w wieku 8-11 lat uprawiających gimnastykę artystyczną. Do oceny somatotypu zawodniczek wykorzystano metodę Heath-Cartera opartą na klasycznej koncepcji 3 komponentów budowy ciała Sheldona. Oceny poziomu równowagi ciała dokonano metodą posturografii. Wyniki: średnia wartości komponentu I endomorfii u gimnastyczek wyniosła 2,65±1,29, II komponentu mezomorfii – 2,45±0,37 oraz III komponentu ektomorfii – 3,95±0,64. Średnia wartość wskaźnika body mass index (BMI) w tej grupie wyniosła 15,32, co wskazuje na zaawansowaną smukłość. Poziom równowagi dynamicznej badanych gimnastyczek określają średnie wartości: czasu dojścia, drogi dojścia, czasu pobytu w określonym punkcie. Na podstawie analizy najlepszych wyników wymienionych wskaźników w różnych kierunkach, stworzono model. Wnioski: Typ budowy ciała kwalifikowanych gimnastyczek artystycznych charakteryzuje przewaga elementu ektomorficznego. Badania wskazują, że gimnastyczki artystyczne cechują się smukłą i szczupłą sylwetką. Konieczne jest monitorowanie ich BMI, w celu wykluczenia zaburzeń masy ciała zawodniczek oraz dalsza obserwacja zmian zachodzących wraz z wiekiem. Najsłabszy wynik w modelu równowagi dynamicznej zaznaczono w kierunku w tył, gdyż jest to najtrudniejsza pozycja do uzyskania i utrzymania równowagi ciała w porównaniu ze wszystkimi innymi kierunkami.