Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola polimorfizmu genu FTO w patogenezie otyłości

Autor:
Magdalena Tercjak, Włodzimierz Łuczyński, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Artur Bossowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
113
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
otyłość, geny, polimorfizm
Czytaj

W patogenezie otyłości biorą udział zarówno czynniki środowiskowe jak i genetyczne. Aktualnie uwaga badaczy jest skupiona na podłożu genetycznym nadmiernej masy ciała. Obecnie uważa się, że istnieje związek między otyłością a ponad 100 genami. Jednym z nich jest gen FTO (fat mass and obesity associated gene). W niniejszej pracy przedstawiono przegląd badań dotyczących zależności między polimorfizmem genu FTO a nadwagą, otyłością oraz ich konsekwencjami. Dotychczas w badaniach na dużych grupach ludzi wykazano, że obecność polimorfizmu genu FTO rs9930506 (allel AA) warunkuje wyższe wartości wskaźnika masy ciała, masy ciała oraz obwodu talii u nosicieli tego polimorfizmu. Poza tym niektórzy badacze wskazują na wpływ polimorfizmu genu FTO na zachowania żywieniowe, wydatek energetyczny oraz cechy insulinooporności. Wykazano ekspresję produktu genu FTO w ośrodkowym układzie nerwowym (podwgórze) oraz tkankach obwodowych. Jest prawdopodobne, że bierze on udział w kontroli naprawy DNA, RNA i w innych procesach związanych z metabolizmem komórek. Jednak ostateczna jego funkcja nie jest znana. Ocena polimorfizmu genu FTO pozwoli na wyodrębnienie grupy pacjentów narażonych na nabywanie nadmiernej masy ciała. Wyjaśnienie związku patogenetycznego polimorfizmu genu FTO z otyłością może przyczynić się do wdrożenia nowych metod terapii tej epidemii XXI w.