Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia hormonalne u dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
114
Strona końcowa:
118
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
nowotwory mózgu, radioterapia czaszki, objawy uboczne, niedoczynność przysadki
Czytaj

Zaburzenia hormonalne są bardzo częstym powikłaniem po leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Zakres i stopień zaburzeń zależy od lokalizacji guza, rodzaju terapii, a zwłaszcza dawki napromieniania, odmiennej wrażliwości poszczególnych osi przysadkowo-podwzgórzowych na radioterapię, wieku, w jakim przeprowadzono leczenie. Najczęstszym i najwcześniej obserwowanym powikłaniem, już po zastosowaniu dawki sumarycznej >30 Gy, jest niedoczynność somatotropinowa przysadki i zahamowanie tempa wzrostu. Kolejno, w zależności od dawki napromieniania (>50-60 Gy) obserwuje się niedostateczne wydzielanie gonadotropin, ACTH, najrzadziej – TSH. Radioterapia rdzenia może prowadzić do zaburzeń wzrastania i dysproporcji w budowie, jak też zaburzeń czynności i morfologii tarczycy (guzki). Radioterapia rdzenia i chemioterapia (leki alkilujące) zaburzają funkcje gonad. Znajomość problemu, wczesne rozpoznanie i podjęcie terapii może przyczynić się do znacznej poprawy jakości życia ozdrowieńców.