Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1

Autor:
Zdzisława Iwanicka, Ewa Głąb, Małgorzata Bilińska, Renata Wąsikowa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
99
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, neuropatia, nefropatia, retinopatia, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania neuropatii cukrzycowej. Badaniami objęto 32 pacjentów (18 dziewcząt i 14 chłopców) w wieku od 16 do 19 lat (średnia wieku - 20,5 r., odchylenie standardowe- 2,9 r.), u których cukrzyca trwała od 5 do 17 lat (średnio - 12,2 r., odchylenie standardowe - 3,6 r.). W chwili badania otrzymywali oni insuliny humanizowane: 75% spośród nich - metodą wielokrotnych wstrzyknięć, a 25% - metodą konwencjonalną. Neuropatię obwodową stwierdzono u 56% badanej młodzieży. Występowała ona częściej po 15 latach trwania cukrzycy, u pacjentów z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą- HbA1o>8%, zwielokrotnię przebytymi kwasicami metabolicznymi (p=0,003), a także wyższymi wartościami cholesterolu całkowitego (p=0,003). Polineuropatię stwierdzano częściej w grupie chorych z mi-kroalbuminurią (64,3%) i makroalbuminurią (83,3%) oraz wśród pacjentów z ciśnieniem tętniczym skurczowym i/lub rozkurczowym >90 percentyla.