Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie opisów przypadków w endokrynologii i schorzeniach metabolicznych u dzieci - analiza publikacji indeksowanych w bazie Medline w latach 2004-2009

Autor:
Ernest Kuchar
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
122
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
opis przypadku, bibliografia, bibliometria, wskaźnik cytowań
Czytaj

Wprowadzenie: Opisy przypadków od dawna były wykorzystywane w nauczaniu medycyny. Zazwyczaj są także pierwszym rodzajem publikacji przygotowywanych przez początkujących autorów. Obecnie fakt szerokiego propagowania medycyny opartej na faktach, w ramach której przypisuje się małe znaczenie opisom przypadków (plasują się nisko w hierarchii dowodów naukowych), przyczynia się do ograniczeń ich publikowania. Celem pracy było ustalenie obecnego miejsca opisów przypadków w pediatrii, zwróciwszy uwagę na endokrynologię i choroby metaboliczne, poprzez ilościowe przeanalizowanie współczesnego piśmiennictwa medycznego. Materiał i metody: Za pomocą wyszukiwarki Pubmedu, przy użyciu słów kluczowych „case report”, przeszukano prace opublikowane w ostatnich 5 latach (październik 2004-październik 2009) i indeksowane w bazie Medline. Zastosowano ograniczenia „human”, rodzaju publikacji „case report” oraz wprowadzono kryterium wieku 0-18 lat „all child”. Ze względu na liczebność znalezione prace analizowano pod względem liczby i języka publikacji, a pierwszych 100 dostępnych bezpłatnie publikacji pełnotekstowych anglojęzycznych z lat 2007-2009 z dziedziny endokrynologii i chorób metabolicznych oceniano szczegółowo pod względem celu publikacji. Wyniki: znaleziono łącznie 55 379 publikacji zakwalifikowanych przez Pubmed jako opisy przypadków u dzieci, w tym 48 805 anglojęzycznych, 1592 napisanych po hiszpańsku, 1538 francuskojęzycznych, 794 niemieckojęzycznych, 370 napisanych po polsku, 356 publikacji po chińsku, 265 – po rosyjsku, oraz 135 – po włosku. Opublikowane opisy przypadków najczęściej miały charakter zgłoszenia nowej mutacji, rzadziej zaś celem doniesień było przedstawienie niezwykłego, ciekawego przypadku, opis nowatorskiej metody leczenia lub trudności diagnostycznych czy rzadkich działań niepożądanych terapii. Sporadycznie celem publikacji była edukacja lekarzy. Wnioski: Opisy przypadków klinicznych niezmiennie stanowią ważny wkład w piśmiennictwo medyczne, w ramach którego pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną wskazując na nowe zjawiska medyczne. Polskojęzyczna literatura pediatryczna jest bogata w opisy przypadków klinicznych. Warunkiem opublikowania przypadku z dziedziny endokrynologii i chorób metabolicznych w czasopiśmie indeksowanym w Medline jest zgłoszenie nowej mutacji lub schorzenia, ciekawe spostrzeżenie kliniczne, opis nowatorskiej terapii, działania niepożądanego lub wartość edukacyjna pracy.