Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: A fetal dilated and hypertrophic cardiomyopathy associated with maternal gestational diabetes - a case report

Autor:
Grażyna Dawid, Jerzy Węgrzynowski, Monika Kwiatek, Agnieszka Biczysko-Mokosa, Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
125
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
echokardiografia płodowa, kardiomiopatia rozstrzeniowa, kardiomiopatia przerostowa, niewydolność krążenia, cukrzyca ciężarnych
Czytaj

Kardiomiopatia przerostowa i wady wrodzone serca częściej występują w grupie noworodków matek chorujących na cukrzycę. W pracy przedstawiono przypadek kardiomiopatii przerostowej poprzedzonej kardiomiopatią rozstrzeniowi u płodu matki chorującej na cukrzycę. Badanie echokardiograficzne płodu wykonane w 23 tygodniu ciąży ujawniło objawy niewydolności krążenia serca płodu z obrazem kardiomiopatii rozstrzeniowej. Po włączeniu leczenia pod kontrolą echokardiografii wykonywanej w odstępach tygodniowych stwierdzono poprawę. Dziecko urodziło się w 39 tygodniu ciąży w stanie dobrym, mimo złego rokowania.