Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kapilaroskopowa ocena zmian naczyniowych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej.

Autor:
Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Bartłomiej Wawrzynki, Jakub Chodorowski, Anna Michalak-Stoma
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
89
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, łuszczyca stawowa, kapilary, nieprawidłowa angiogeneza
Czytaj

Wprowadzenie: W procesie tworzenia blaszek łuszczycowych obserwuje się różne zaburzenia morfologiczne i czynnościowe, w tym zmiany dotyczące mikrokrążenia. Podobne nieprawidłowości naczyniowe zachodzą w obrębie błony maziowej u pacjentów z łuszczycą stawową. Badaniem, które pozwala na uwidocznienie zarówno ilościowych, jak i jakościowych zmian dotyczących naczyń włosowatych, jest kapilaroskopia. Cel pracy: Celem pracy była ocena zmian naczyniowych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej, ze zwróceniem szczególne uwagi na różnice kapilaroskopowe w tych dwóch postaciach choroby. Materiał i metody: Badaniami objęto 111 pacjentów z rozpoznaną łuszczycą. 53 chorych miało łuszczycę stawową, a pozostałych 58 osób łuszczycę zwyczajną. Przeprowadzono ocenę kapilaroskopową wału paznokciowego palców II-V obu rąk. Wyniki: 16,98% chorych na łuszczycę stawową miało blade tło obrazu kapilaroskopowego, którego nie stwierdzono u pacjentów z łuszczycą zwyczajną. Splot podbrodawkowy był widoczny istotnie częściej u pacjentów z łuszczycą stawową (p=0,032). Zmniejszoną liczbę pętli stwierdzono u 30,19% chorych z łuszczycą stawową. Cienkie pętle naczyniowe zaobserwowano u 43,40% pacjentów z łuszczycą stawową i 24,14% z łuszczycą zwyczajną. Wątłe pętle naczyniowe stwierdzono tylko u pacjentów z łuszczycą stawową (16,93%). Nie wykazano istotnych różnic między grupą pacjentów z łuszczycą stawową a chorymi na łuszczycę zwyczajną pod względem częstości występowania zmian kształtu i przebiegu pętli naczyniowych (p>0,05). Wnioski: U chorych na łuszczycę zwyczajną i stawową stwierdzono charakterystyczne zaburzenia w mikrokrążeniu. Większe nieprawidłowości kapilaroskopowe obserwowano u pacjentów z łuszczycą stawową niż zwyczajną.