Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie zmian rezystancji skóry w trakcie przepływu prądu elektrycznego.

Autor:
Konrad Chabowski, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
94
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opór elektryczny, skóra, naskórek
Czytaj

Wprowadzenie: Rezystancja jest miarą oporu czynnego, z jakim element przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Cel pracy: Celem badania była ocena rezystancji skóry w trakcie przepływu przez nią stałego prądu elektrycznego o stałym napięciu. Materiały i metody: Badaniu poddano 22 zdrowych ochotników (9 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku od 20 do 65 lat (średnia wieku: 29,9±13,4 roku). U każdego wolontariusza dokonano trzykrotnego pomiaru przepływu prądu po przyłożeniu do skóry napięcia 5, 8 i 10 V z wykorzystaniem stabilizowanego źródła napięcia stałego własnej konstrukcji. Elektrody umocowane zostały po stronie zewnętrznej przedramienia w odległości 1 cm od siebie. Pomiar odbywał się co 10 s przez 1 min za pomocą multimetru typu M-3800. Wyniki: Zaobserwowano, że skóra przewodzi prąd w sposób nieliniowy, a rezystancja skóry obniża się w czasie przepływu prądu elektrycznego. Na podstawie uśrednionych wyników wszystkich pomiarów wyznaczono charakterystykę zmian rezystancji skóry w zależności od czasu oddziaływania na nią napięcia. Charakterystyka ta miała kształt zbliżony do funkcji logarytmicznej malejącej. Wnioski: Przy stałym napięciu wymuszającym zmieniająca się rezystancja powoduje zmiany płynącego przez nią prądu. W razie potrzeby uzyskania przepływu przez skórę prądu o określonym natężeniu, konieczne jest zastosowanie źródła prądowego, które będzie korygować napięcie zasilania równolegle do zmian rezystancji, utrzymując w ten sposób zadaną wartość prądu.