Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie skali CADI w ocenie jakości życia u pacjentów z trądzikiem.

Autor:
Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Agnieszka Bielemuk, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Krystyna Klimaszewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
98
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik, jakość życia, kwestionariusz
Czytaj

Wprowadzenie: Każda choroba dermatologiczna, która w widoczny sposób zmienia wygląd, powoduje reakcję psychologiczną pacjenta. Reakcja ta ma istotny wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Ocena i stopień wpływu choroby jest zawsze subiektywna i indywidualna dla każdego pacjenta. Celem zobiektywizowania wpływu choroby na jakość życia wprowadzono kwestionariusze dermatologiczne. Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów z trądzikiem oraz wpływu wybranych danych demograficznych i nasilenia zmian chorobowych na odczuwaną przez badanych jakość życia. Materiał i metody: Badanie dotyczyło 102-osobowej grupy w wieku powyżej 16 lat. Przeprowadzono go w poradniach dermatologicznych na terenie Białegostoku. W ocenie klinicznej zmian trądzikowych u pacjentów zastosowano Acne Global Severity Scale, a jakości życia pacjentów z trądzikiem - Cardiff Acne Disability Index (CADI). Wyniki: Średnia wartość CADI wyniosła 4,2 pkt. Wartość CADI była najwyższa ( x =5,5 pkt) w grupie 16-latków, a najniższa u osób powyżej 20. r.ż. ( x =3,5 pkt). Kobiety ( x =4,3 pkt) charakteryzowały się gorszą jakością życia niż mężczyźni ( x =3,8 pkt). Wykazano, iż ani nasilenie zmian, ani miejsce zamieszkania nie wpływało na poziom jakości życia badanej grupy. Wnioski: Jakość życia pacjentów z trądzikiem była obniżona. Na poziom jakości życia w badanej grupie miały wpływ wiek i płeć, natomiast nie wpływały nasilenie zmian oraz miejsce zamieszkania.