Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiedzy studentów I roku kosmetologii i fizjoterapii na temat solarium i działania promieni słonecznych.

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Beata Kowalewska, Cecylia Łukaszuk, Agnieszka Bielemuk, Jolanta Lewko, Emilia Rozwadowska, Magda Chilicka, Krystyna Wróblewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
105
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
solarium, studenci
Czytaj

Wprowadzenie: Jednym z najbardziej zakorzenionych nawyków ludzkości jest opalanie się, a słońce uważane jest za największe naturalne źródło energii i podstawę życia na Ziemi. Cel pracy: Ocena poziomu wiedzy studentów I roku kosmetologii oraz fizjoterapii na temat zasad korzystania z solariów i promieniowania słonecznego oraz skutków ubocznych z tym związanych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 107 studentów, w tym z kierunku kosmetologia - 52 osoby i fizjoterapia - 55, opierając się na autorskim kwestionariuszu ankiety. Wyniki: Z solarium korzystało 69,2% badanych studentów I roku, w tym 80,8% z kosmetologii i 58,2% z fizjoterapii. O tym, iż opalanie w solarium jest szkodliwe, było przekonanych 66,2% ankietowanych. Studenci najczęściej korzystali z łóżek opalających 72,2%, z kierunku kosmetologia z reguły okazjonalnie (28,6%), zaś - 2-3 razy w roku (31,3%). Większość ankietowanych (89,2%) twierdziła, iż była to ich samodzielna decyzja. W opinii 90,5% ankietowanych personel solarium przekazywał dokładnie instrukcje o obsłudze urządzeń znajdujących się w lokalu, a podczas wizyty w solarium mieli możliwość korzystania z ręczników jednorazowego użytku (94,6%), kosmetyków do demakijażu (95,5%), okularów ochronnych (89,2%), a personel dezynfekował urządzenia (97,3%). Większość (51,4%) była przeciwna, aby dzieci i młodzież korzystały z solarium. O tym, iż opalanie w solarium jest niebezpieczne, przekonanych było 69% studentów z kosmetologii i 62,5% z fizjoterapii korzystających z solarium, a o tym, iż opalanie w solarium nie jest bezpieczniejsze niż na słońcu - 75,5% osób. Skrótu SPF nie znało 70,3% zwolenników solarium. Większość badanych (71,6%) używało preparatów z filtrem, z reguły latem (68,9%) i unikało opalania w godzinach od 12 do 15 (56,8%). Poję cie "tanoreksja" znało 29,7% badanych. Dla 82,4% głównym źródłem wiedzy na temat korzystania zasad z solarium i zdrowego opalania był Internet. Wnioski: Wiedza młodzieży z I roku kierunków fizjoterapia i kosmetologii dotycząca zasad korzystania z solariów i promieniowania słonecznego oraz skutków ubocznych z tym związanych była bardzo zróżnicowana, ale nie są to różnice istotne statystycznie. Ankietowani w większości korzystali z usług solarium w wyniku samodzielnej decyzji, mimo iż zdawali sobie sprawę, że jest to niebezpieczne i byli przeciwni korzystaniu z nich przez młodzież. Personel solarium przekazywał dokładnie instrukcje o obsłudze urządzeń znajdujących się w lokalu. Badani w większości nie znali pojęcia tanoreksja, czasu pracy lampy solaryjnej, definicji fototypu skóry i skrótu SPF. Głównym źródłem wiedzy na temat korzystania zasad z solarium i zdrowego opalania był Internet