Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Od autoprzeciwciał do powstania pęcherza - przewodzenie sygnałów w pęcherzycy zwykłej i liściastej.

Autor:
Justyna Gornowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
123
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
przewodzenie sygnału, pęcherzyca, desmosom
Czytaj

Autoimmunizacyjne dermatozy pęcherzowe są organospecyficznymi chorobami, w których ma dochodzić do odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko zazwyczaj białkom strukturalnym pośredniczącym w procesie przylegania w skórze i błonach śluzowych. Choroby kręgu pęcherzycy to grupa dermatoz o podłożu genetycznym, w rozwoju których istotną rolę odgrywają także rozliczne czynniki spustowe, zewnątrz- i wewnątrzpochodne. Na przestrzeni minionych trzech dekad zostały dość dogłębnie scharakteryzowane główne autoantygeny pęcherzycy zwykłej i liściastej. Patomechanizmy powstawania pęcherzy w wyniku pojawienia się autoprzeciwciał w tych chorobach zostały przebadane za pomocą systemów modelowych in vitro i in vivo. Precyzyjny mechanizm molekularny prowadzący do powstania zmian skórnych nie jest jednak do końca jasny. Zapewne jednak akantoliza pęcherzycowa jest procesem wieloczynnikowym mediowanym przez rozliczne ścieżki przewodzenia sygnału z zewnętrza do wnętrza keratynocytu z udziałem białek nie tylko desmosomalnych, lecz i pozadesmosomalnych.