Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Problemy oznaczania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA).

Autor:
Justyna Gornowicz, Maria Raptis-Bolwach, Monika Bowszyc-Dmochowska, Kinga Byczkowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
124
Strona końcowa:
127
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mieloperoksydaza, proteinaza 3, ANCA, diagnostyka
Czytaj

W pracy przedstawiono zwięzłą charakterystykę immunologiczną i molekularną oraz metody wykrywania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA). Testy biochemiczne wykrywające ANCA są istotne w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, zarówno układowych, jak i skórnych. Prawidłowe wykrywanie ANCA wymaga testów przesiewowych za pomocą pośredniej immunofluorescencji oraz potwierdzających, antygenowo (MPO- i PR3-ANCA) specyficznych. Jest istotne, aby klinicyści, zarówno interniści rozlicznych podspecjalizacji, jak i dermatolodzy, przy interpretacji wyników pracownianych oznaczeń ANCA mieli świadomość problemów metodologicznych/technicznych owych oznaczeń.