Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ urodzeniowej masy ciała na dojrzewanie płciowe 14-letnich dzieci

Autor:
Marzena Nordyńska-Sobczak, Ewa Małecka-Tendera, Katarzyna Klimek, Joanna Lewin-Kowalik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
108
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
urodzeniowa masa ciała, dojrzewanie płciowe, wskaźnik masy ciała, wzrost, 1. miesiączka
Czytaj

Zaburzenia wzrastania występujące w życiu płodowym mogą mieć swoje implikacje w późniejszym okresie życia. Celem pracy było zbadanie wpływu urodzeniowej masy ciała na wzrost i wskaźnik masy ciała oraz stopień zaawansowania dojrzewania płciowego u 14-letnich dzieci. Badania przeprowadzono u 437 dzieci (230 dziewczynek i 207 chłopców) w wieku 14,2±1,1 r. Dane o wzroście rodziców, 1. miesiączce matki oraz warunkach socjalno-ekonomicznych rodziny uzyskano na podstawie ankietyzacji rodziców. Stwierdzono istotną korelację urodzeniowej masy ciała ze wzrostem 14-letnich dzieci, natomiast nie zaobserwowano jej wpływu na ich wskaźnik masy ciała. Wiek 1. miesiączki dziewcząt zależał wyłącznie od wieku menarche matki, nie był natomiast uwarunkowany urodzeniową masą ciała i czynnikami socjalno-ekonomicznymi. U dziewcząt o małej masie urodzeniowej, w odróżnieniu od dziewcząt o masie urodzeniowej większej niż 2500 g, nie występowała jednak akceleracja wieku osiągnięcia menarche. Stopień zaawansowania dojrzewania płciowego nie różnił się istotnie w grupach o małej, prawidłowej i dużej urodzeniowej masie ciała. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że urodzeniową masa ciała może znamiennie wpływać na wzrost w okresie dojrzewania, nie mając znaczenia dla masy ciała i nie zmieniając istotnie samego procesu po-kwitania.