Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dynamika wzrastania w pierwszych 6 latach życia w zależności od urodzeniowej masy ciała

Autor:
Ewa Małecka-Tendera, Marzena Nordyńska-Sobczak, Katarzyna Klimek, Joanna Lewin-Kowalik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
115
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
urodzeniowa masa ciała, dynamika wzrastania, dzieci
Czytaj

Celem pracy było zbadanie dynamiki przyrostu masy i wysokości ciała u dziewczynek i chłopców w pierwszych 6 latach życia oraz stwierdzenie, wjakim stopniu i w którym przedziale wieku urodzeniowa masa ciała (u.m.c.) może ją modyfikować. Badania przeprowadzono u 437 dzieci (230 dziewczynek i 207 chłopców), określając ich dynamikę wzrastania między urodzeniem a 2, 4 i 6 r.ż. w zależności od u.m.c. większej od 2500 g, w przedziale 2501-3500 g i większej od 3500 g. Stwierdzono, że dziewczynki o najmniejszej u.m.c. wykazywały największy przyrost masy ciała w okresie między urodzeniem a 2 r.ż., a największa dynamika przyrostu wysokości ciała występowała u nich w okresie między 2 a 4 r.ż. U chłopców nie znaleziono różnic w dynamice przyrostu masy ciała dla 3 przedziałów masy urodzeniowej. Chłopcy o najmniejszej urodze-niowej masie ciała największą dynamikę wzrostu wykazywali, podobnie jak dziewczynki, między 2 a 4 r.ż. Wysokie tempo wzrastania między 2 a 4 r.ż., jakie obserwowano u dzieci z małą u.m.c., może więc korzystnie modyfikować ich niedobór wzrostu, występujący we wcześniejszym okresie życia.