Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzony przerost nadnerczy spowodowany niedoborem 11-b-hydroksylazy

Autor:
Jerzy Starzyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
127
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedobór 11-B-hydroksylazy, wrodzony przerost nadnerczy
Czytaj

Przedstawiono obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie niedoboru 11-B-hydroksylazy, drugiej co do częstości, po niedoborze 21-hydroksylazy, postaci wrodzonego przerostu nadnerczy. Podkreślono znaczenie wczesnego rozpoznania dla uniknięcia nieodwracalnych zmian somatycznych i psychicznych oraz powikłań narządowych. Omówiono czynniki mogące opóźniać diagnozę i wskazano na podstawową wartość badania fizykalnego z rutynową oceną wzrastania i rozwoju płciowego dziecka od okresu noworodkowego do osiągnięcia pełnej dojrzałości w diagnostyce nie tylko niedoboru 11-B-hydroksylazy, ale także innych przyczyn obojnactwa płciowego i przedwczesnego pokwitania.