Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Genetyczne podstawy oporności wielolekowej u grzybów

Autor:
Bożena Dworecka-Kaszak
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
78
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, oporność wielolekowa, transportery błonowe
Czytaj

Oporność wielolekowa (MDR) jest problemem w zwalczaniu zakażeń grzybiczych. Najważniejszym mechanizmem tej oporności na poziomie molekularnym jest nadprodukcja błonowych białek transporterów typu ABC i MFS, które eliminują lek z komórki, a tym samym chronią grzyby przed działaniem leków przeciwgrzybiczych. Do poznania mechanizmów oporności na leki przyczyniły się badania prowadzone u drożdży Saccharomyces cerevisiae, u których oporność wielolekową przypisuje się zjawisku oporności plejotropowej (PDR). Geny odpowiedzialne za ekspresje tej oporności oznaczane są jako PDR. Białko Pdr1 lub jego homologi to regulatory transkrypcji, które modulują ekspresje różnych białek, chroniących komórkę przed toksycznym działaniem leków. Strategią pokonywania oporności wielolekowej grzybów może być stosowanie modulatorów i inhibitorów aktywności transporterów, które podawane łącznie z lekami przeciwgrzybiczymi zablokują usuwanie leku z komórki i przywrócą wrażliwość komórek na działanie leku.