Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena działania olejków eterycznych na Malassezia spp.: porównanie dwóch testów in vitro

Autor:
Roberta Galuppi, Sara Aureli, Cristina Bonoli, Fabio Ostanello, Elisa Gubellini, Maria Paola Tampieri
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
84
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia spp., olejki eteryczne, metoda mikrorozcieńczeniowa, test dyfuzyjno-krążkowy
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy było porównanie dwóch metod in vitro służących ocenie działania niektórych olejków eterycznych na Malassezia spp. Materiał i metody: Badano działanie 23 olejków eterycznych na 12 szczepów Malassezia spp. pochodzących z różnych źródeł (w tym 8 M. pachydermatis i 4 lipidozależne szczepy Malassezia). Metodę mikrorozcieńczeniową przeprowadzono wg schematu Clinical Laboratory Standard Institute CLSI M38-A, stosując jako medium pożywkę mDixon. Równolegle zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową na płytkach Petriego zawierających agar mDixon. Wyniki: Wpływ olejków eterycznych był bardzo różny w zależności od badanego olejku oraz szczepu Malassezia. Najbardziej skuteczne okazały się: Cymbopogon flexuosus, Origanum vulgare, Thymus vulgaris, Satureja montana i Cinnamomum verum - kora. Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji między zastosowanymi testami.