Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmienność Malassezia pachydermatis: doświadczenia włoskie i krótki przegląd literatury

Autor:
Roberta Galuppi, Cristina Bonoli, Giovanna Guardini, Fabio Ostanello, Maria Paola Tampieri
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
96
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia pachydermatis, morfologia, charakterystyka biochemiczna, RAPD
Czytaj

Materiał i metody: W pracy opisano doświadczenia dotyczące badań porównawczych nad morfologicznymi, hodowlanymi i biochemicznymi cechami i profilami RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) 75 szczepów M. pachydermatis wyizolowanych od objawowych i bezobjawowych psów i kotów z różnych prowincji w północnych Włoch. Badano aktywność β-glukozydazy, reakcji katalazy syntezy pigmentów przy użyciu tryptofanu jak jednego źródła azotu, wzrost w temperaturze 40°C, precypitcję na agarze mDixon i asymilację lipidów z użyciem Tween 20, 40, 60, 80 oraz Cremophor-EL. Analiza RAPD była przeprowadzona z użyciem primera FM1. Wyniki: Stwierdzono daleko idącą morfologiczną, hodowlaną i biochemiczną zmienność oraz niewystępowanie korelacji między różnymi cechami biologicznym i faktem występowania zmian skórnych. W analizie RAPD znaleziono 44 klastry. Tylko nieliczne relacje obserwowano miedzy cechami biologicznymi a obecnością różnych wzorców RAPD. Cechy te nie były jednak użyteczne w jednoznacznym różnicowaniu szczepów. Wnioski: Nie stwierdzono korelacji między cechami biologicznymi badaniami RAPD. Nasze rezultaty, potwierdzone danymi z literatury, potwierdzają wyjątkową zmienność w obrębie tego gatunku.