Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby z rodzaju Aspergillus - różnicowanie gatunkowe a wrażliwość na preparaty antygrzybicze

Autor:
Grażyna Ziółkowska, Stanisław Tokarzewski, Aneta Nowakiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
102
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Aspergillus, pleśnie, leki przeciwgrzybicze, aktywność przeciwgrzybicza
Czytaj

Wprowadzenie: Aspergiloza należy do najczęściej występujących grzybiczych infekcji układu oddechowego ptaków. Chorują wszystkie gatunki drobiu, ptaki ozdobne oraz dzikie - szczególnie gatunki drapieżne przetrzymywane w niewoli. Cel pracy: Ustalenie wrażliwości różnych gatunków rodzaju Aspergillus uzyskanych ze stad hodowlanych drobiu na ogólnie dostępne leki, a także próba określenia ich profili oporności. Materiał i metody: Badania obejmowały izolaty grzybów z rodzaju Aspergillus uzyskane od kur, indyków, gęsi i kaczek z klinicznymi objawami aspergilozy o zróżnicowanym nasileniu. Wrażliwość szczepów Aspergillus spp. na preparaty antygrzybicze oznaczano na stałym podłożu Sabourauda metodą dyfuzyjno-krążkową w modyfikacji własnej. Wyniki: Wykazano, że bez względu na gatunek grzyba, rodzaj Aspergillus cechuje się wysoką wrażliwością na enilkonazol i terbinafinę oraz opornością na 5-fluorocytozynę, flukonazol, itrakonazol i amfoterycynę B. Aktywność antygrzybicza pozostałych preparatów, tj. ketokonazolu, mikonazolu, klotrimazolu, pimarycyny i tiokonazolu, jest zróżnicowana i wydaje się zależeć od gatunku Aspergillus. Wnioski: Szczepy Aspergillus wyizolowane od ptaków cechuje in vitro wysoka oporność na leki przeciwgrzybicze, której poziom wydaje się zależeć w pewnym stopniu od gatunku grzyba.