Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola galaniny w układzie wewnętrznego wydzielania

Autor:
Zygmunt Zdrojewicz, Ewa Sowińska, Aleksandra Sztuka-Pietkiewicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
134
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
galanina, układ podwzgórzowo-przysadkowy, część wewnątrzwydzielnicza trzustki, otyłość, dzieci, dorośli
Czytaj

Galanina - 29-30-aminokwasowy neuropeptyd - została zlokalizowana w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, przysadce mózgowej, przewodzie pokarmowym i trzustce. Hormon ten działa przez aktywację 1 z 3 podtypów swojego receptora, odpowiednio oznaczonych jako GALR1, GALR2 i GALR3. Odgrywa znaczącą rolę w procesach fizjologicznych i patologicznych, zachodzących zarówno w organizmie człowieka dorosłego, jak i dziecka. Wpływa na kurczliwość mięśni gładkich przewodu pokarmowego (stymulacja i inhibicja), pobudza odruchy pochodzenia rdzeniowego w oun, powoduje obniżenie sekrecji amylazy trzustkowej, zmienia jelitowy transport jonów Na+ i Cl-, bierze udział w patomechanizmie depresji, choroby Alzheimera i biegunki, osłabia transmisję bodźców nocyceptywnych do oun, a także reguluje funkcjonowanie układu wewnętrznego wydzielania. Powoduje obniżenie sekrecji insuliny i somatostatyny, a wzrost glukagonu, wpływa na uwalnianie prolaktyny, stymuluje podwzgórze do wydzielania hormonu uwalniającego hormon wzrostu, gonadoliberyny i kortykoliberyny, co pociąga za sobą wzrost sekrecji odpowiednio somatotropiny, gonadotropin: folikulotropiny i lutropiny, oraz kortykotropiny. Podwzgórzowa galanina bierze też udział w patomechanizmie otyłości - nie tylko u osób dorosłych, ale również w okresie pokwitania, przyczyniając się do wzrostu łaknienia i zmiany metabolizmu tłuszczów. Ta różnorodność działania podkreśla znaczenie omawianego peptydu w regulacji funkcji komórek, a zarazem staje się potrzebna do zrozumienia mechanizmów, dzięki którym one funkcjonują.