Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Małe gryzonie jako potencjalne źródło zakażenia dermatofi tami dla człowieka i zwierząt

Autor:
Blanka Badowska, Agnieszka Compa, Agnieszka Czujkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
107
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
gryzonie, zwierzęta, choroby, Trichophyton, dermatofitoza
Czytaj

Wprowadzenie: Dermatofitozy to ważne zoonozy. Wśród zwierząt koty powszechnie uważane są za główne źródło tych chorób. Coraz większą popularnością jako zwierzęta towarzyszące człowiekowi cieszą się drobne ssaki, m.in. świnki morskie, chomiki i króliki. Istnieją doniesienia o zachorowaniach wśród tych gatunków zwierząt na grzybice skórne wywoływane przez gatunki grzybów typowe dla zakażeń zoonotycznych, lecz dotyczą one głównie zwierząt laboratoryjnych zakażanych eksperymentalnie. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania dermatofitoz u zwierząt przeznaczonych do hodowli amatorskiej i stwierdzenie, czy drobne ssaki, takie jak gryzonie czy zajęczaki, mogą odgrywać istotną rolę w szerzeniu zakażeń dermatofitami. Materiał i metody: Przebadano 43 zwierzęta należące do 5 gatunków. Pobrano materiał w postaci zeskrobin i próbek sierści i przeprowadzono rutynowe badanie mikologiczne obejmujące: badanie mikroskopowe preparatów bezpośrednich, badanie hodowlane, wykonano również antymikogramy. Wyniki: Stwierdzono zarówno przypadki dermatofitozy klinicznej, jak i bezobjawowego nosicielstwa. Dermatofity wyhodowano aż od 15 (34,9%) badanych zwierząt, z czego u 4 osobników nie zaobserwowano żadnych zmian na skórze. Wnioski: Małe gryzonie egzotyczne hodowane jako zwierzęta towarzyszące mogą być istotnym rezerwuarem dermatofitów.