Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wielogatunkowe populacje drobnoustrojów. Część I: quorum sensing w bakteryjnych i mieszanych bakteryjno- grzybiczych populacjach

Autor:
Zulma Rocío Suárez-Moreno, Ádám Kerényi, Sándor Pongor, Vittorio Venturi
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
108
Strona końcowa:
112
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
quorum sensing
Czytaj

Odkrycie faktu, że wiele gatunków bakterii koordynuje wzajemnie swoje zachowania, stanowiło przełom w bakteriologii lat 90. ubiegłego stulecia. W mechanizmie określanym jako quorum sensing bakterie wytwarzają oraz wydzielają lub uwalniają do środowiska zewnętrznego chemiczne substancje przekaźnikowe. Stężenie w środowisku zewnętrznym substancji przekaźnikowych jest ściśle skorelowane z gęstością populacji, tak więc odpowiedź poszczególnych komórek będzie zależała od zachowania całej populacji. Ten bardzo istotny mechanizm został wykazany u różnych gatunków bakterii, a analogiczne mechanizmy zostały opisane także w przypadku innych organizmów. Niniejsza praca koncentruje się na opisie bateryjnych zachowań typu quorum sensing i podobnych reakcji w stosunkach bakteryjno-grzybiczych.