Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wielogatunkowe systemy mikrobiologiczne. Część II: Zasady komunikacji molekularnej

Autor:
Ádám Kerényi, Zulma Rocío Suárez-Moreno, Vittorio Venturi, Sándor Pongor
Typ:
Prace poglądowe
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
116
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
konsorcja bakteryjne, komunikacja, kooperacja, quorum sensing, Pseudomonas aeruginosa
Czytaj

Wielogatunkowe systemy mikrobiologiczne są jedną z głównych form życia. Przykłady takich systemów obejmujące florę jelitową, oportunistyczne patogeny szpitalne, czy też bakteryjno-grzybicze systemy istniejące w zębach próchniczych mają istotne znaczenie medyczne. Mechanizmy stabilizacji tych systemów są słabo poznane i często rozważane w kontekście specyficznych cech gatunkowych. Z drugiej strony coraz więcej danych świadczy o istnieniu ogólnych kryteriów, które muszą być spełnione w istniejących systemach wielogatunkowych. Poniższa praca daje przegląd podstawowych pojęć i prezentuje eksperymentalne oraz teoretyczne metody stosowane w badaniach nad systemami wielogatunkowymi. Ostatnie doniesienia wskazują, że niektóre gatunki są zdolne do trwałej, długoczasowej współpracy z innymi, ale ich mutacje mogą zniszczyć system. Ten prosty mechanizm chroni przed niepożądanymi mutacjami i może być wskazówką pozwalającą rozwijać metody obrony przed infekcjami mieszanymi.